Khamis, 2 Julai 2009

Kelantan No.1

Negeri Kelantan kaya dengan adat. Sehingga sekarang masih dapat dilihat dan dihayati kesan peninggalan kebudayaan yang tinggi nilainya itu. Awal kurun XIX, Abdullah Munshi melawat Kelantan, banyak hal menarik khususnya hal berkaitan dengan kebudayaan ditulis oleh beliau. Lapangan kesusasteraan yang berhubung dengan manuskrip amat terang dinyatakan. Alam kesenian juga dinyatakan begitu baik pelaksanaannya. Permainan seumpama menora , makyung, wayang kulit dan tarian amat maju masa itu. Tiap pembesar negeri amat mengambil tahu akan hal2 permainan tradisi ini sehingga sanggup mengadakan kumpulan khas. Antara permainan tradisi rakyat Kelantan zaman dahulu ialah:

1. Makyung
2. Menora
3. Asyik
4. Joget
5. Wayang kulit Kelantan/Siam
6. Topeng (Tarian joget memakai topeng di depan panggung wayang melayu pada sebelah pagi )
7. Rebana kercing
8. Rebana riba
9. Rebana ubi
10. Rebana besar
11. Rebana mangkuk
12. Tari inai
13. Belaga kukoran
14. Gasing pangkah/uri
15. Main peteri
16. Bageh
17. Ulek banda
18. Ulek bubu
19. Wau
20. Main choh
21. Sepak raga tinggi
22. Sepak bulu ayam
23. Golek para
24. Tikam seladang
25. Gajah/Raja patah
26. Kertok
27. Lokan bertepuk
28. Selampit
29. Silat tari
30. Silat tongkat
31. Dikir laba
32. Dikir barat